Randvoorwaarden

Onderstaande randvoorwaarden werden vastgesteld door stuurgroep en worden tegelijk met het participatieplan voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze randvoorwaarden bieden al vroeg in het proces op een aantal thema’s houvast en geven een eerste inzicht in (on)mogelijkheden.

Inhoud/beleid
1.    Het ontwikkelingskader sluit aan bij de huidige visies van betrokken overheden. Gemeentelijk en provinciaal beleid is in beginsel uitgangspunt. Gelijktijdig biedt het participatieproces alle ruimte voor brede inbreng;
2.    Er is geen ruimte voor een nieuw kantorenpark of bedrijventerrein. Mogelijkheden voor kleinschalige bedrijfsvestiging en startups kan worden onderzocht;
3.    Er is ruimte voor een kennisinstelling in de gemeente/regio, en eventuele functies die daarbij horen;
4.    Onderdeel van het onderzoek zijn in ieder geval woningbouw, sport, ontspanning, maatschappelijke functies als zorg en onderwijs, recreatie, natuur en  toerisme en andere economische functies; De vestiging van een nieuw te bouwen gezamenlijke (brede) schoolvoorziening  en het hergebruik van de sporthal  ten behoeve van het onderwijs in Doorn maken onderdeel uit van het onderzoek;
5.    Ruimtelijke kwaliteiten van het mariniersterrein zijn ankerpunten zodat op een of andere manier de verwijzing naar het verleden blijft bestaan;
6.    De herontwikkeling van de Marinierskazerne en mogelijke nieuwe functies sluiten ruimtelijke en functioneel aan bij de context van het terrein op de Heuvelrug;
7.    Het ontwikkelkader geeft invulling aan de duurzaamheidsambities van de drie overheden;
8.    Natuur blijft natuur.

Financieel
9.    Nieuwe functies moeten financieel zelfdragend zijn. De overheden hebben op voorhand geen subsidies, onderhouds- of investeringsbudgetten beschikbaar. Nieuwe functies op het terrein moeten zichzelf financieren of financiering organiseren. Initiatiefnemers zijn zelf verantwoordelijk, ook voor het zoeken en vinden van eventuele subsidies voor ontwikkeling en/of herinrichting;
10.    Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt gebouwen en gebieden voor een marktconforme prijs. De waarde wordt onder andere bepaald door de toekomstige functie en die is nu nog niet bekend.

Proces en rollen
11.    De partijen werken intensief samen aan het ontwikkelingskader, met in achtneming van de belangen en rollen van de drie partijen;
12.    Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelt in beginsel niet. Dat geldt ook voor de gemeente en provincie;
13.    Gemeente en provincie beslissen, evenals het waterschap, na vaststellen ontwikkelingskader over belangstelling voor eventuele aankoop (delen van) het terrein voor maatschappelijke doeleinden.

Klik hier aan te melden voor de nieuwsbrief.

LET OP: Wanneer u ingelogd bent kunt u onder 'profiel wijzigen' naar het tabblad 'instellingen' gaan en daar onder privacy uw registratie aanpassen zodat uw gegevens niet voor anderen zichtbaar zijn.

Cookie-instellingen